Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku
- 15 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 7,5 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny


Zwrot części podatku akcyzowego

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł

   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie
do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu kwietniu 2018 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego), gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podkategorie

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.