Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Informacja podsumowująca

 

 

 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów
na lata 2016–2023

 

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.
w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)    bezpośrednio do pok. 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w godzinach pracy Urzędu.

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 19.03.2018 r. o godz. 11:00,w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
    ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 15.01.2018 r. w następujących formach:

–      na stronie internetowej gminy (cieszanow.org)  w zakładce „Rewitalizacja”

–      w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

 

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, dostępne były od 22.01.2018 r.:

–      w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

–      w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy (cieszanow.org)  w zakładce „Rewitalizacja”.

 

                        Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 19.03.2018 r. o godz. 11:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego w Cieszanowie. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

            Podczas spotkania przedstawiono stanowisko Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które uzupełnione/poprawione zostały zgodnie
z uwagami i sugestiami ww. Zespołu.

 

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.  

 

 

 

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.