Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji (załącznik 1 i 2).

            Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 3) można składać do dnia 24 marca 2017 r.
w następujących formach:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

c)      bezpośrednio do pokoju nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 Zdzisław Zadworny

 

Załączniki:

  1. Mapa wyznaczonego podobszaru rewitalizacji I.
  2. Mapa wyznaczonego podobszaru rewitalizacji II.
  3. Fiszka projektowa.

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.