Rada Miejska w Cieszanowie

Skład Rady Miejskiej w Cieszanowie w kadencji 2014 - 2018

Adam Zaborniak - Przewodniczący

Marian Ciepły - Wiceprzewodniczący

 

Radni:

Jan Bielecki

Piotr Bielko

Wojciech Broź

Barbara Dragan

Edward Dziaduła

Zdzisław Kociołek

Henryk Kołodziej

Roman Krywko

Stanisław Mazurek

Stanisław Myśliwy

Juliusz Pisarz

Andrzej Skiba

Ryszard Wilusz

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie pełni dyżur w każdą środę w pokoju nr 3 w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie.