Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Ogłoszenie w ramach II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), Uchwały nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017r. zostały złożone 6 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Koło terenowe nr.9

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Cieszanów

„Pokonaj cukrzycę – bądź świadomy”

800,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalówce - Żukowie

„Nie odpuszczamy aktywnie żyjemy”

 1405,60 zł

3

Stowarzyszenie Animacji i Kultury Pogranicza „Folkowisko”

„Warsztaty Eko Gorajec”

5227,00 zł

 

W ramach kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Gminne Stowarzyszeni Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie

„Wieczór andrzejkowy”

3400,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

„Promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych”

1800,00 zł

3

Stowarzyszenie Zwykłe „Seniorki z wigorem”

„Promowanie kultury i tradycji lokalnej”

3120,00 zł

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.