Europa dla obywateli

 

Europa dla obywateli

 

Projekt „MIGRAIN - Migracja i imigracja: Wpływ społeczny i odpowiedź społeczeństwa w trosce o trwały i pokojowy rozwój zjednoczonej Europy Nr 2014-1473 ” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

 

Komponent 2.2 – Działanie Sieci Miast Partnerskich

W ramach tego projektu zrealizowano dotychczas 8 wydarzeń:

Wydarzenie 1

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (24 miejscowych i 26 zagranicznych), z których 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 4 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 3 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 6 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 2 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 4 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 24 osoby pochodziły z miasta Diosd, Wegry.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Diosd, Węgry  w dniach od 29/04/2015 do 02/05/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na uświadomieniu uczestnikom, że migracja występowała już w przeszłości i było wiele jej form, czasem zdarzała się wbrew woli ludzi. Rezultaty wolnego ruchu w Europie mogą być oceniane w świetle przeszłych wydarzeń. Ludzie muszą planować swoją przyszłość biorąc pod uwagę ramy prawne UE. Innym celem spotkania były zrozumienie i interpretacja zadań i działań projektu i podział ról między parnterów.

 

Wydarzenie 2

Udział: W wydarzeniu brało udział 48 osób (26 miejscowych i 22 zagraniczne), z których 4 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 2 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 3 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 4 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 4 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 2 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska a 26 osób pochodziło z miasta Atalanti, Grecja

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Atalanti, Grecja  w dniach od 03/06/2015 do 05/06/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie stowarzyszeń lokalnych imigrantów, dialog nt migracji z zaproszonymi ekspertami i lokalnymi politykami, spotkania z osobami zaangażowanymi w proces migracji, zwłaszcza z osobami pracującymi w sektorze polityki społecznej i imigracyjnej. Partnerzy rozmawiali także z politykami, imigrantami, uczniami szkoły i odwiedzili przedsiębiorstwa prowadzone przez imigrantów.

 

Wydarzenie 3

Udział: W wydarzeniu brało udział 49 osób (26 miejscowych i 23 zagraniczne), z których 6 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 2 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 2 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 3 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 4 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 3 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 26 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Aheloy, Bułgaria  w dniach od 26/06/2015 do 28/06/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie Bułgarii jako terytorium UE z punktu widzenia imigrantów. Zaprezentowano politykę Europy, faktyczne pytania i odpowiedzi natury politycznej i prawnej jak i obawy ze strony imigrantów z mniej rozwiniętych krajów. Partnerzy rozmawiali także z osobami, które pracowały bądź studiowały za granicą i poznali ich zdanie o byciu imigrantem.

 

Wydarzenie 4

Udział: W wydarzeniu brało udział 76 osób (53 miejscowych i 23 zagraniczne), z których 5 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 4 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 3 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 3 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 4 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 53 pochodziło z miasta Forli (50) i Fusignano (3), Włochy

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Forli, Włochy  w dniach od 25/09/2015 do 27/09/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie szerokich doświadczeń i praktyk miasta Forli. Rola organizacji non profit pokazała sposób na radzenie sobie z rosnącym problemem migracji, zwłaszcza z nielegalną inwazją do krajów UE. Włochy mogą być traktowane jako jeden z krajów najbardziej dotkniętych tym problemem, a Forli zaprezentowało szeroki wachlarz pozytywnych inicjatyw.

 

Wydarzenie 5

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (34 miejscowe i 16 zagranicznych), z których 2 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 3 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 2 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 4 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 2 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 3 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 34 pochodziło z miasta Fusignano (30) i Forli (4), Włochy.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Fusignano, Włochy  w dniach od 18/11/2015 do 20/11/2015

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie dobrych przykładów sposobów na integrację imigrantów, ze wskazaniem pozytywnego potencjału takich zmian w lokalnej społeczności. Partnerzy mogli zobaczyć konkretne przykłady wpieranej i popieranej integracji różnych grup imigrantów.

 

Wydarzenie 6

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (23 miejscowe i 27 zagranicznych), z których 6 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 2 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 4 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 2 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 1 pochodził z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, 8 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 23 pochodziło z miasta Argenbühl, Niemcy.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Argenbuehl, Niemcy w dniach od 26/06/2016 do 28/06/2016

Krótki opis: Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom historii migracji w Europie i ukazanie problemów, jakie są związane z uzyskiwaniem azylu i imigracją. Uczestnicy mogli także zaobserwować prawdziwe problemy i wpływy społeczne imigracji na społeczeństwo. Omówiono sposoby w jakie imigranci mogą się integrować ze społeczeństwem, do którego trafili.

 

 Wydarzenie 7

Udział: W wydarzeniu brało udział 50 osób (25 miejscowych i 25 zagranicznych), z których 4 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 4 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 4 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 2 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 4 pochodziło z miasta Cieszanów, Polska, a 25 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Lupeni, Rumunia w dniach od 02/09/2016 do 04/09/2016

Krótki opis: Celem spotkania było poznanie możliwości migracji dla ludności pochodzącej z rumuńskich miast. Omówiono aspekty migracji z punktu widzenia lokalnych władz i organizacji. Partnerzy mieli okazję podzielić się swoimi opiniami, różnymi dla poszczególnych krajów.

 

Wydarzenie 8

Udział: W wydarzeniu brało udział 90 osób (49 miejscowych i 41 zagranicznych), z których 9 pochodziło z miasta Diosd, Węgry, 4 pochodziło z miasta Atalanti, Grecja, 6 pochodziło z miasta Aheloy, Bułgaria, 8 pochodziło z miasta Argenbuehl, Niemcy, 3 pochodziło z miasta Forli, Włochy, 5 pochodziło z miasta Fusignano, Włochy, 6 pochodziło z miasta Lupeni/Farkaslaka, Rumunia, a 49 osób pochodziło z miasta Cieszanów, Polska.

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w mieście Cieszanów, Polska w dniach od 28/09/2016 do 30/09/2016

Krótki opis: Celem spotkania było omówienie projektu i zakończenie niezbędnych działań. Partnerzy omówili i podsumowali możliwości rozwoju strategii mających na celu zmniejszenie liczby emigrantów. Zorganizowano także zwiedzanie najnowocześniejszego i najnowszego przejścia granicznego między UE a Ukrainą w Budomierzu.

Projekt został podsumowany i wyciągnięto wnioski o wymiarze europejskim.