Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

OPIS PROJEKTU

Projekt MIGRAIN (Migracja i imigracja: Wpływ społeczny i odpowiedź społeczeństwa w trosce o trwały i pokojowy rozwój zjednoczonej Europy) ma na celu zbadanie problemu migracji i imigracji w Europie i wpływu, jaki ma na społeczeństwo. Jednocześnie podkreśla on potrzebę włączenia obywateli i ich udział w formułowaniu odpowiedzi na te problemy. Zawarto umowę partnerską między 8 gminami z 7 krajów UE. Zostanie zorganizowanych 8 spotkań w 8 różnych miastach. Każde spotkanie trwać będzie 3 dni. Łącznie uczestniczyć w nich będzie co najmniej 542 osób, z czego co najmniej 30% stanowić będą uczestnicy zagraniczni. Miastem, które złożyło wniosek jest Cieszanów; dwa miasta w projekcie to miasta partnerskie Cieszanowa, pozostałe miasta są oczywiście włączone do działań wspólnych projektu.

Temat projektu jest obecnie bardzo istotny w UE. Wolny przepływ obywateli jest znaczącym osiągnięciem w strukturach prawnych UE, co zmieniło życie wielu ludzi. Wiadomo jednakże, że ta możliwość niesie za sobą zagrożenia dotyczące równowagi w społeczeństwie, narusza równowagę w sile roboczej, powoduje napięcia w społeczeństwie, rodzi problemy natury etnicznej i mniejszości narodowych, może wywołać powolne, ale skuteczne zmiany w całym społeczeństwie. W związku z tym problem migracji i imigracji stał się kluczowym elementem obecnej polityki UE.

Prowadzone są programy badawcze oraz przeprowadzono szereg badań statystycznych aby ocenić zakres i dokładny rozmiar tego problemu. Stosunek krajów z różnych części Europy różni się od siebie. Trend migracyjny wskazuje na przemieszczanie się ludności w kierunku zachodnim, do bogatszych krajów jak Niemcy czy Wielka Brytania. Obywatele krajów Europy Wschodniej i Południowej przemieszczają się na zachód, a rosnąca liczba imigrantów może być zagrożeniem dla społeczeństw. Niektóre kraje jak np. Polska czy Węgry wprowadziły środki mające na celu odwrócenie tego procesu, oferując np. lepsze warunki pracy w kraju dla siły roboczej wyższego szczebla.

Projekty takie jak nasz mogą pomóc w zrozumieniu prawdziwego problemu i zobaczeniu powiązań faktów, którym stawiamy czoło każdego dnia. Fakt nawiązania partnerstwa między uczestniczącymi krajami zapewnia, że w projekcie są reprezentowane interesy wielu stron, a wymiana wiedzy i doświadczenia będzie miała swój wkład w rozwój świadomości społecznej.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ:

29.04.2015 – 01.05.2015 Diosd, Węgry

03.06.2015 – 06.06.2015 Atalanti, Grecja

26.06.2015 – 28.06.2015 Aheloy, Bułgaria

25.09.2015 – 27.09.2015 Forli, Włochy

18.11.2015 – 20.11.2015 Fusignano, Włochy

26.06.2016 – 28.06.2016 Argenbuehl, Niemcy

02.09.2016 – 04.09.2016 Lupeni, Rumunia

28.09.2016 – 30.09.2016 Cieszanów, Polska

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.