Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

W Y K A Z Y z dnia 26-04-2018

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 26-04-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Łączna  pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Miejscowość

Opis

1.

403/1

0,1411

PR1L/00038107/1

Tereny z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy  usługowo- produkcyjnej rolniczej i nierolniczej

7 704,00 zł

Gorajec

Nieruchomość rolna wieloużytkowa

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 15-06-2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dnia 25-05-2018 r.

 

Cieszanów, dnia 26-04-2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi Gorajec

oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

 

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 26-04-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Łączna  pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Miejscowość

Opis

1.

403/7

0,1823

PR1L/00038107/1

Tereny z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy  usługowo- produkcyjnej rolniczej i nierolniczej oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – wyłączonej z zabudowy

6 338,00 zł

Gorajec

Nieruchomość rolna wieloużytkowa

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 15-06-2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dnia 25-05-2018 r.

 

Cieszanów, dnia 26-04-2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi Gorajec

oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.