PCKiS "Wędrowiec"

Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu ,, Wędrowiec” w Cieszanowie

W 2004 r. z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego, powstał projekt zagospodarowania zdegradowanych terenów przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie. Przygotowano dokumentację, a następnie złożono wniosek o dofinansowanie projektu p.n. ” Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie” środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG lll/TACIS CBC 2004 - 2006, który został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do realizacji. Tym sposobem pozyskano środki finansowe w kwocie 2 163 312 złotych, przy całkowitym koszcie inwestycji w wysokości 2 884 801 złotych.


W kwietniu 2006 r. rozpoczęto prace budowlane które zakończono w sierpniu 2007 r.

W wyniku realizacji projektu wybudowano:
1. boisko do piłki ręcznej oraz dwa korty tenisowe wykonane ze sztucznej trawy o łącznej
powierzchni ok. 2300 m2 .
2. boisko do siatkówki oraz bieżna lekkoatletyczna pokryta poliuretanem o łącznej powierzchni ok. 2300 m2,
3. amfiteatr wraz ze sceną dla 1000 widzów,
4. zaplecze parkingowe dla blisko 170 pojazdów.
5. zagospodarowano teren wokół boiska do piłki nożnej poprzez wykonanie trybun dla 500 widzów i wielofunkcyjny budynek socjalny wraz z zapleczem dla sportowców.

Głównym celem projektu jest stworzenie bazy materialnej dla istniejącej współpracy transgranicznej, szczególnie intensywnej w wymianie pomiędzy szkołami z Cieszanowa i Żółkwii. Planowane jest też organizowanie obozów, kolonii dla dzieci w okresie letnim, wymiany w zakresie sztuki ludowej, prezentacji dorobku etnicznego i kulturalnego, wymiany sportowców i ich udział w zawodach międzynarodowych.

Wybudowanie kompleksu kulturalno – sportowego rozwinie infrastrukturę okołobiznesową i turystyczną, przez co region przygraniczny stanie się bardziej atrakcyjny, podniesiony zostanie poziom życia oraz nastąpi społeczno – gospodarcza integracja regionu cieszanowskiego z żółkiewskim na Ukrainie.

Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie społeczność regionu cieszanowskiego,
a w szczególności uczniowie szkół, młodzież sportowcy oraz animatorzy kultury. Szerszym oddziaływaniem objęte zostaną grupy podmiotów z obszaru pogranicza, w tym obwód lwowski z milionowym miastem Lwów. Społeczność ukraińska zyska też możliwość poznania mieszkańców miast partnerskich Cieszanowa z Diósd /Węgry/, Capannoli /Włochy/, Argenbūhl i Berbisdorf /Niemcy/, oraz Kałuży /Słowacja/.

INFORMACJA DODATKOWA O PROJEKCIE