Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap

Tytuł projektu

„Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 2 „Infrastruktura techniczna”

Nr i nazwa działania: nr 2.2 „Infrastruktura energetyczna”

 

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 2 784 138,55

Dofinansowanie 2 366 517,76 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 13.10.2010 r. do dnia 29.06.2012 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Projektem objęte są wyłącznie budynki użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów, a zmiana źródła ciepła na energię odnawialną realizowana będzie kompleksowo we wszystkich możliwych do adaptacji kotłowniach w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Cieszanów.

 

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

 

Realizacja projektu obejmowała prace polegające na przebudowie kotłowni gazowych na kotłownie na biomasę w budynkach:

- Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu,

- Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie,

- Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie,

- Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,

- budynek w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 6,

- Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie.

 

Modernizacja systemu ogrzewania polegała na:

1. Zmianie rodzaju paliwa z gazowego na biomasę,

2. Montaż nowoczesnych niskotemperaturowych wodnych kotłów na biomasę o mocach

- Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu – 150 kW,

- Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie – o łącznej mocy 250 kW (100 i 150 kW),

- Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie – 150 kW,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole – 60 kW,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie – 90 kW,

- Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – 90 kW,

- budynek w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 6 – 150 kW,

- Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie – 120 kW,

(przystosowanych do spalania zrębków mokrych) z automatycznym podawaniem paliwa

i magazynem paliwa.

3. Zastosowanie automatyki pogodowej.

4. Wykonanie zabezpieczenia kotła i instalacji C.O., stacja uzdatniania wody,

5. Niezbędnej rozbudowie kotłowni i wykonaniu projektów budowlanych oraz zakup rębaka.

 

 

 

 

 

Rębak typ z podajnikiem hydraulicznym i obracalna podstawa o 360 stopni. Układ tnący wykonany jest z wysoko gatunkowej stali, 4 odwracalne ostrza osadzone na dynamicznie wyważonym dysku o średnicy  76 cm, gr. 65 mm i wadze 125 kg, napędzany poprzez potrójny pas napędowy.

 

Kotły przystosowane do spalania biomasy mokrej z wygarniaczem, przenośnikiem, wymiennikiem, ruchomym rusztem, obmurzem ognioodpornym, recyrkulacja spalin, wentylatorem wyciągowym, instalacją  p. poż, manometrem i termometrem, z regulatorem komputerowym, możliwością zdalnego sterowania przez siec telefoniczna i internetową.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

„Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap ”

Całkowita wartość projektu – 2 784 138,55 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 366 517,76 PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.