"Florian"

Akcje Poboru Krwi 2016

 

Co roku w miesiącach letnich rośnie deficyt krwi w całym kraju. W naszym regionie ilość krwi monitoruje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Klub honorowych dawców krwi „Florian” przy Zarządzie Oddziału M-G ZOSP RP w Cieszanowie w porozumieniu z Dyrekcją RCKIK w Rzeszowie oraz honorowymi krwiodawcami ustalili na rok 2016 trzy akcje poboru krwi w terminach 19.05.2016 r., 21.07.2016 r. oraz 22.09.2016 r.. w godzinach 9:00-12:00 przy Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie.

Pierwsza akcja w tym roku odbyła się w dniu 19.05.2016 r., na nasz apel odpowiedziało 41 osób, jednak wysokie wymagania zdrowotne stawiane przez zespół pobierający krew spełniło tylko 15 osób, które oddały łącznie 6,75 litra krwi. Ci którzy podzielili się tak cenną tkanką to: Maria Czetyrbok, Lidia Ważna, Marek Leja, Kamila Leja, Michał Świtalski, Ryszard Ciepły, Mariola Kulczycka, Bożena Zygarlicki, Zygmunt Styczeń, Tomasz Smoliniec, Andrzej Zadworny, Zdzisław Zadworny, Marcin Zaborniak, Piotr Janiszewski, Karol Smoliniec.

Kolejna akcja miała miejsce w dniu 21.07.2016 r., tym razem chętnych do oddania krwi było 25 osób i tym razem chwilowe niedyspozycje organizmu dopuściły tylko 15 osób, które oddały 6,75 litra krwi, a byli to: Bożena Zygarlicki, Dominika Sitarz, Kamila Leja, Tomasz Smoliniec, Zygmunt Styczeń, Michał Świtalski, Łukasz Duda, Marcin Zaborniak, Paweł Zaborniak, Andrzej Zadworny, Antoni Jabłoński, Wojciech Buczek, Robert Sopel, Karol Smoliniec, Marcin Załuski.

Do trzeciej edycji poboru krwi w dniu 22.09.2016 r. zarejestrowało się 30 potencjalnych dawców. Duża świadomość naszych krwiodawców jak bardzo potrzebna jest krew przyczynia się do bezinteresownego niesienia pomocy innym i dzielenia się swoim zdrowiem. Pani Marzena Ważny oraz Mateusz Pałczyński za trzecim podejściem zostali honorowymi krwiodawcami, Krew oddali także:  Kamila Leja, Renata Kołodziej, Bożena Zygarlicki, Irena Godowska-Mazurek, Mariola Kulczycka, Izabela Wróbel, Małgorzata Kossak, Tomasz Smoliniec, Marek Leja, Jacek Zając, Michał Świtalski, Robert Sopel, Andrzej Zadworny, Marek Ludwik, Ryszard Ciepły, Jan Skiba, Józef Mazurek, Marcin Witek, Tomasz Meder, Tomasz Żuk, Wiesław Kossak. W tym dniu nasi krwiodawcy oddali łącznie 10,35 litra krwi.

 Nasi krwiodawcy oddają krew nie tylko w czasie akcji organizowanych przez Klub „Florian” a także w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Rzeszowie m.in. był to Paweł Zaborniak.

Na uwagę zasługuje fakt, że tak dużo osób chce nieść pomoc drugiemu człowiekowi choć nie wszyscy zakwalifikowali się do grupy szczęśliwców w tych dniach. Serdeczne podziękowania dla tych, którzy krew oddali oraz dla tych którzy przybyli do punktu krwiodawstwa choć nie zostali krwiodawcami oraz dla tych których nie wymieniłem z imienia i nazwiska. Dziękuję pracownikom Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej Pani Dyrektor Marzenie Wilusz, Pani Alicji Pietruch, Pani Marii Maj, Adamowi Stanowskiemu, Mariuszowi Szlezak, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Leszkowi Kurdziel, Stanisławowi Kawa, Pawłowi Zaborniak, Ryszardowi Skocz, Andrzejowi Zadwornemu, druhom z OSP Dachnów, OSP Folwarki i OSP Cieszanów: Pawłowi Sanok, Tomaszowi Myśliwemu, Łukaszowi Żukowicz, Zygmuntowi Styczeń, Andrzejowi i Kamilowi Dragan, Dariuszowi Szajowskiemu, Michałowi Świtalskiemu, Markowi i Wojciechowi Misiak, Tomaszowi Krzemińskiemu i Piotrowi Janiszewskiemu za pomoc w zorganizowaniu i zabezpieczeniu porządku w czasie trwania akcji poborów krwi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisławowi Zadwornemu, który wspomaga i popiera tą inicjatywę od samego początku, księżom proboszczom Parafii Cieszanów, Niemstów,  Nowe Sioło i Dachnów.

Wszystkim serdecznie dziękuję.

 

 

Prezes

Klubu HDK „FLORIAN”

w Cieszanowie

dh Stanisław Janiszewski